top of page

UD OVER KORTSIGTET KASSETÆNKNING

Kandidaterne i HeadON er unge i alderen 15-40 år, der ønsker at forlade et kriminelt miljø.

HeadON samarbejder med flere kommuner. Gennem Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, § 31 b-e, visiterer kommunen de unge til HeadON for at gøre dem uddannelses- eller jobparate. Gennem Lov om Social Service, § 99, visiteres de til en bostøtte. Og gennem Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, § 68 a-c, visiteres de unge til ressourceforløb, hvor HeadON kan tilkøbes som mentorindsats.

Det tværfaglige samarbejde med kommunerne er vigtigt for HeadON. Vi ønsker, at kommunerne har myndighedsansvaret, så vi kan koncentrere os om relationsarbejdet og brobygningen.

Et forløb i HeadON tager typisk 6-15 måneder med mulighed for efterværn, så den unge ikke falder tilbage i gamle mønstre igen. I den tid, det tager at gøre en ung klar til uddannelse eller job, ønsker vi så meget samarbejde som muligt mellem Kriminalforsorgen, kommunerne og HeadON. Derudover ønsker vi hele tiden at gøre det, vi mener, er bedst for de unge, der søger ud af kriminalitet, på baggrund af vores pædagogiske og faglige tilgang.

Kontakt os gerne med et forslag til et kommunalt samarbejde, uanset hvilken kommune du er tilknyttet.

HeadON har ikke alle nøgler til samfundets afkriminalisering af unge, men vi supplerer kommunerne på flere måder.

For det første kommer den unge fra et miljø med mistillid til offentlige myndigheder og har ofte også selv haft dårlige oplevelser med socialrådgivere, pædagoger og politiet. Derfor oplever de unge ofte ikke kommunerne som en relevant hjælp for dem. Det er lettere for en privat aktør at etablere en relation til den unge og derfra ganske gradvist brobygge til myndighederne. Derfor bisidder HeadON den unge ved besøg hos sagsbehandleren. Omvendt kan sagsbehandleren blive bange for den unge, hvilket også undgås med HeadON som bisidder.

For det andet er det vigtigt for en ung, der ønsker at forlade et kriminelt miljø, at få en mentor. Den unge har brug for en positiv relation for at kunne gå igennem den proces, der venter, hvor motivationen går op og ned. Hvis den unge, når han ringer, får at vide, at han må ringe igen i morgen, eller at han kan booke et møde om en uge, så taber man ham. Derudover skifter de unge sagsbehandler i de kommunale forløb, så relationen går tabt, og den unge bliver træt af at skulle fortælle forfra igen og igen. I HeadON får den unge en fast wingman. Ham kan den unge få fat i hele døgnet. Derudover har mentoren i HeadON selv en baggrund som rodløs, misbruger og kriminel, hvilket betyder, at den unge kan være sig selv, og at mentoren ikke bliver bange for ham. Det giver større gensidig respekt. Mentoren i HeadON kan også hjælpe med at sætte ord på nogle svære, indforståede ting, både i forhold til kandidatens følelser og til møder med kommunen. Med deres wingmen i HeadON kan de unge tale om både fortiden og nutiden, mens de ofte ikke føler, at en sagsbehandler fra kommunen forstår, hvad der foregår i deres liv. Det kan være til stor frustration både for den unge og for sagsbehandleren. Endelig fylder den unges problemer ikke altid mest inden for kontortid. Så både for den unge og den kommunalansatte er HeadON en god brobygger.

For det tredje er de unge kriminelles problemer mere komplekse, end det kommunale system kan behandle på én gang. Kommunen kan tilbyde at hjælpe den unge med at finde en bolig, komme ud af et misbrug eller blive optaget på en uddannelse, men de fleste unge, der ønsker at forlade et kriminelt miljø, har brug for hjælp til flere ting samtidig. I HeadON kan de unge få hjælp til flere ting på samme tid, også selvom de ikke passer ind i en af kommunens kasser.

 

Kontakt os gerne med et forslag til et kommunalt samarbejde, uanset hvilken kommune du er tilknyttet.

FONDE TIL AKTIVITATER

HeadON bruger fonde og donationer til aktiviteter uden for huset.

De unge, der er en del af HeadON, er udsatte på flere områder og har været det siden barndommen. Derfor kan de være svære at nå ind til med almindeligt pædagogisk arbejde. En af de måder, som HeadON arbejder med dem på, er at arrangere grænseoverskridende aktiviteter, der åbner op for fælles oplevelser ud over hverdagen. I udfordrende situationer er de unge pressede og mere modtagelige for hjælp fra andre. Samtidig får de nogle succesoplevelser, der giver dem selvværd og livsglæde og motiverer dem til at fortsætte i den svære nye retning.

De unge i HeadON er meget prægede af mistillid til andre mennesker og omverdenen. Når man er ny i en grænseoverskridende situation, bliver man tvunget til at samarbejde. Med disse aktiviteter bliver de unge altså placeret i en situation, hvor de skal stole på deres makker. Derudover mangler de noget netværk i den overgang, de står i. Turene ud af huset knytter de unge bedre sammen med hinanden og personalet. Dermed mindskes deres ensomhed, og nye venskaber bliver dannet.

Overgangen fra de gamle kriminelle mønstre til det nye liv med egen bolig, studie og arbejde tager tid. I den tid er aktiviteterne uden for huset med til at holde de unge væk fra det gamle miljø og give dem muligheder for at opleve sig selv på nye måder og danne nye venskaber, som de kan bruge til at bygge en ny tilværelse op med.

bottom of page